Infantry

Faction Unit Size Melee Attack Melee Defence Armour Value Missile Block Chance Morale Attack Speed AP Damage Damage Bonus vs Infantry Bonus vs Large
Skeleton Spearmen 160 14 30 10 55 30 5.70 6 18 0 13
The Khepra Guard (Tomb Guard) 120 38 36 50 0 70 4.50 15 32 0 0
King Nekhesh's Scorpion Legion (Skeleton Spearmen) 160 24 42 45 55 40 4.50 5 19 0 13
Crypt Ghouls 120 27 25 10 0 44 4.30 4 36 0 0
Skeleton Warriors 160 18 22 10 55 30 4.30 6 20 0 0
Tomb Guard 120 32 41 50 55 60 4.40 9 33 0 0
Tomb Guard (Halberds) 120 25 47 50 55 60 4.90 20 9 0 19
Nehekhara Warriors 120 32 21 45 0 44 4.50 7 26 0 0
Usirian's Legion of the Netherworld (Nehekhara Warriors) 120 48 31 0 0 49 4.50 15 32 0 0
Ungor Herd Beastmen 160 22 24 15 35 54 4.30 7 20 0 0
Ungor Spearmen Herd Beastmen 160 20 22 15 0 50 4.60 5 17 0 12
Black-Horn's Ravagers (Gor Herd - Shields) Beastmen 120 34 43 35 35 70 4.40 9 21 0 0
Ungor Spearmen Herd (Shields) Beastmen 160 20 30 15 35 54 4.20 5 17 0 12
Destroyers of the Drakwald (Ungor Spearmen Herd - Shields) Beastmen 160 29 46 15 35 65 4.50 4 18 0 12
Gor Herd Beastmen 120 35 25 15 0 62 4.40 11 25 0 0
Khorrok's Manrippers (Bestigor Herd) Beastmen 80 41 47 100 0 75 4.20 27 13 0 16
Gor Herd (Shields) Beastmen 120 25 35 15 35 62 4.40 9 21 0 0
Bestigor Herd Beastmen 100 36 24 100 0 66 4.00 28 12 0 0
Spearmen-at-Arms Bretonnia 120 18 30 30 0 50 5.70 5 17 0 15
Grail Reliquae Bretonnia 1 24 28 40 0 85 4.00 15 30 0 0